Training filosofie | Moditech.com

Training filosofie

Nieuwe manieren ontdekken
De beste hulpmiddelen zijn van weinig nut als de mensen die met hen werken niet bekend zijn met de manier waarop ze moeten werken. Het is om deze reden dat Moditech Rescue Solutions BV verschillende trainingen aanbiedt. In deze trainingen, worden hulpverleners vertrouwd gemaakt met de vele variaties en unieke functionaliteiten van moderne voertuigen waarvan zij zich bewust moeten zijn tijdens een ongevalsitutatie. Deze trainingen gaan over veel meer dan alleen het gebruik van het Crash Recovery Systeem omdat zij onderdeel zijn van de filosofie van Moditech Rescue Solutions BV om alle hulpmiddelen op het gebied van technische hulpverlening met maximaal effect te kunnen inzetten. 

Voor experts door experts - onze training filosofie
Het tempo bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van moderne voertuigtechnologie is een enorme uitdaging voor hulpverleners. Dit geldt met name wanneer het gaat over begrijpen hoe de nieuwe technologieën van invloed kunnen zijn op ongevalsituaties met een modern voertuig. Onze trainingen maken gebruiken van kennis van de voertuigexperts binnen Moditech Rescue Solutions waarmee uitgebreide trainingen zijn ontwikkeld die op een praktische manier worden gepresenteerd.

Onze trainingen...

  • …zijn van hoge kwaliteit als gevolg van Moditech's constante interactie en communicatie met zowel de voertuigfabrikanten als hulpverleners wereldwijd. 
  • …hebben een hoge relevantie wanneer het gaat om wat hulpverleners tegenkomen in het veld. Onze praktische traingen gebruiken combinaties van voorbeelden van wereldwijd gebeurde ongevallen, show-and-tell objecten, activiteiten en (virtuele) scenariotraining.
  • …zijn gericht op het aanleren van praktische oplossingen, niet op het uiteenzetten van potentiele problemen of uitdagingen. Moditech's oplossingsgerichte aanpak leert de hulpverlener wat zij daadwerkelijk moeten weten. 

Een cursusboek en overige ondersteunende materialen worden aan de cursisten meegegeven voor zelfstudie en voor het voorbereiden van eigen trainingsprogramma's.

Onze instructeurs
Bij Moditech Rescue Solutions BV is het leren niet alleen het lesgeven. Het gaat om dat wat de hulpverlener begrijpt en onthoudt en wat van nut is in de praktijk. Om deze reden zijn onze trainingen gebaseerd op het optimaliseren van het gedrag van hulpverleners tijdens ongevalsituaties en het verbeteren van de uitvoering tijdens een inzet. 

Het leereffect hangt daarnaast vooral af van hoe de boodschap wordt gebracht en of deze vertrouwen wekt bij de ontvanger. Dit is waarom wij geloven dat onze cursisten moeten worden opgeleid door instructeurs die praktijkervaring hebben op het gebied van technische hulpverlening en de realiteit kennen van de hulpverlener. Onze instructeurs hebben allen een achtergrond in technische hulpverlening, zijn professioneel of vrijwillig verbonden aan brandweerkorpsen en worden regelmatig bijgeschoold door onze experts op het gebied van nieuwe voertuigtechnologie. 

Onze instructeurs zijn een van de meest waardevolle onderdelen van ons bedrijf. Hun kennis, vaardigheden en vermogen om te communiceren met andere hulpverleners zijn de sleutel om een 'betere leerervaring' te kunnen bewerkstelligen voor onze cursisten. Wij trainen om de veiligheid en prestaties van onze cursisten tijdens ongevalsituaties te verbeteren.

 

Certified instructor programma
Moditech's Certified Instructor Programma, geeft eigen instructeurs van onze klanten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief trainingen voor te bereiden over het Crash Recovery Systeem. Deelnemers krijgen 1 keer per jaar een intensieve trainingsdag waarbij zij worden bijgeschoold op het gebied van nieuwe voertuigtechnologie met betrekking tot knip- en bevrijdingstechnieken. Deelnemers leren het Crash Recovery Systeem met maximale impact te benutten tijdens een inzet. Eenmaal gecertificeerd zullen instructeurs regelmatig updates ontvangen over nieuwe voertuigtechnlogie, trainingsmateriaal en virtuele scenario's die bijdragen aan een eigen up-to-date trainingsprogramma voor intern gebruik. 

Bent u geïnteresseerd in een van onze cursussen bij ons of u op locatie? Bent u geïnteresseerd in meer informatie over het Certified Instructor Programma? Neem dan contact met ons op via training@moditech.com of + 31 (0) 226 412 900. Cursussen zijn beschikbaar in het Engels, Duits of Nederlands en kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant.