Ongevalsanalyse van Renault | Moditech.com
dinsdag 15 januari 2019
Bekijk onze nieuwsbrief online

Vind ons ook op:      

Ongevalsanalyse van Renault

Nieuws van Moditech Rescue Solutions BV

Twee instructeurs van Moditech waren onlangs aanwezig in het Techno Center van Renault in Guyancourt (Frankrijk). Daar stond tijdens een congres de afdeling Ongevalsanalyse van Renault in de schijnwerpers met diens werkwijze. Ook het gerelateerde onderzoek QUO VADIS kwam aan het licht. In deze nieuwsbrief delen we graag onze ervaringen!

Daarnaast loopt voor gebruikers van onze App voor iOS het Apple profiel af. Het is belangrijk dat u de nieuwe software versie van onze App download van onze site.

Meer over deze onderwerpen in onze nieuwsbrief van deze maand!

 

DOWNLOAD ONZE NIEUWE VERSIE VAN HET CRASH RECOVERY SYSTEM

Afgelopen maand is er een nieuwe versie uitgebracht van het CRS. Deze versie bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van de oude versie. Deze versie is voor het Apple platform eveneens nodig omdat het huidige 'provisioning profile' van Apple afloopt op 22-Feb-2019. Het nieuwe profiel loopt af op 30-Okt-2019.

Om de nieuwe applicatie te gebruiken, dient u eerst de licentiecode van de huidige applicatie af te melden. Ga in het huidige Crash Recovery System naar Instellingen > Licentiebeheer en noteer hier de licentiecode die is gekoppeld aan het betreffende apparaat. Klik vervolgens op 'Licentie verwijderen'. U kunt de gehele applicatie nu van het apparaat verwijderen.

Vervolgens installeert u de nieuwe applicatie van het Crash Recovery System middels deze link. Kies het besturingssysteem van uw apparaat en download het CRS. Wanneer de download klaar is, kunt u de opgeschreven licentiecode invoeren in de nieuwe applicatie via de optie 'Activeer CRS licentie'. De nieuwe app is gereed! Voor gebruikers van een 'site licentie' adviseren wij u contact op te nemen met uw IT-afdeling.

LET OP VOOR GEBRUIKERS VAN iOS: Wanneer u deze update niet installeert, is uw CRS installatie voor iOS apparaten na 22 februari 2019 niet meer werkzaam!

 

AFDELING ONGEVALSANALYSE VAN RENAULT
De afdeling Ongevalsanalyse bij Renault telt meer dan 500 werknemers. Deze tak ontvangt wekelijks een spreadsheet van justitie met daarin alle meldingen van verkeersongevallen in heel Frankrijk. Uit deze lijst worden zwaardere ongelukken gekozen (met ernstige gewonden/doden) waarbij een Renault-voertuig is betrokken. Vervolgens gaat een team op pad om het ongeval te analyseren en wordt ongevalsdata verzameld.

De eerste stap is het terugplaatsen van alle onderdelen. Hierna worden er vanuit 8 verschillende posities foto’s van het voertuig genomen (voor- en achterzijde – beide zijkanten – vanuit elke hoek).

 
Afbeeldingen: Terugplaatsen van de onderdelen na een ongeval

Vervolgens wordt het betrokken voertuig op ruim 200 punten vergeleken met een onbeschadigd voertuig van hetzelfde type. Alle verkregen informatie wordt in een database opgeslagen. Een andere taak van het team is het inventariseren van verwondingen bij de betrokkenen. Hiervoor worden tevens aanvullende foto’s van bijzonderheden gemaakt, zoals, lippenstift op een airbag, impactsporen en schade aan autogordels. Uit de afdruk van lippenstift en verwondingen van het slachtoffer bleek dat de airbag op het juiste moment en hoogte is geactiveerd (zie hieronder).

 
Afbeeldingen: geactiveerde airbag met een afdruk van lippenstift

Andere bijzonderheden: impactsporen. Renault Mégane van achteren aangereden. Bestuurder overleden aan zijn verwondingen.


Afb.1: Schade aan de achterzijde van het voertuig is aanzienlijk.


Afb.2: Door de klap is de rugleuning afgebroken.


Afb. 3: Het slachtoffer is in aanraking gekomen met het dak


Afb. 4: Het slachtoffer heeft o.a. zwaar hoofd- en nekletsel opgelopen 


Afb. 5: Indeuking van het dak door het hoofd van het slachtoffer

Mede door de lichaamslengte van het slachtoffer (1,95 meter) en de impact had het slachtoffer zwaar hoofd- en nekletsel met dodelijke afloop tot gevolg. Was het slachtoffer kleiner geweest, dan had deze waarschijnlijk het ongeval overleeft. Door deze analyses beschikt Renault op dit moment over een database waarin meer dan 18.000 type voertuigen en 32.000 slachtoffers zijn opgenomen. Hierdoor heeft Renault een goed beeld welke ongevallen het meest voorkomen en welke schade tot welk letsel leidt. Maar het weet ook dat er verschillen in letsel ontstaan door leeftijd, gewicht en lengte van het slachtoffer. Ook de positie van het slachtoffer in het voertuig leidt tot verschillen.

Tegenwoordig gaat er bij de afdeling Ongevalsanalyse extra veel aandacht uit naar ongevallen waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn. Elektrische voertuigen zijn op andere plaatsen verstevigd dan de ‘normale’ voertuigen en zijn veel zwaarder. Wat daarbij opvalt is dat hierdoor een ander ongevalsmechanisme ontstaat.

Analisten hebben het volgende geconcludeerd:

  • Elektrische voertuigen worden niet stroomloos gemaakt bij ongevallen die bij lage snelheden gebeuren
  • Deze voertuigen worden niet veiliggesteld door de afwezigheid van de brandweer bij dergelijke incidenten

BELANGRIJK! Ook bleek dat de service/nood-deactiveringsschakelaar bij elektrische voertuigen vrijwel nooit wordt losgemaakt. Bij een aantal onderzochte Renault Zoë’s kwam dit vooral doordat deze noodschakelaar vóór de bijrijdersstoel zit en dat is juist de plaats waar hulpverleners gaan zitten tijdens een reddingsituatie. Men wil deze reddingswerkers niet weghalen om bij de noodschakelaar te komen.


Afbeelding: CRS afbeelding Renault Zoe. Service/nood-deactiveringsschakelaar voor de bijrijdersstoel

LET OP! Een andere conclusie van de analisten was dat de airbags niet altijd geactiveerd worden. Zelfs niet als er voldoende impact aanwezig is om een airbag te activeren. Daarnaast worden airbags vrijwel nooit geactiveerd bij een aanrijding van achteren.

 
Afbeeldingen: Frontale aanrijding met veel schade, geen airbags geactiveerd.

Het voertuig heeft het ongeval niet herkent, anders waren de airbags geactiveerd. De kans bestaat dat de aandrijving nog is ingeschakeld in deze situatie.


Afbeelding: adviespagina CRS deactivering Renault Zoe

 

QUO VADIS onderzoek
In dit onderzoek werd de samenhang tussen de huidige ongevalsanalyse en het toepassen van de juiste triage bij verkeersslachtoffers onder de loep gelegd. Alle belanghebbende hulpdiensten (zelfs berging- en pechhulp) werkten mee in de periode 2015-2017.

Er is meer duidelijk geworden over het verband tussen de huidige Ongevalsanalyse en het toepassen van een juiste triage bij verkeersslachtoffers. De vergaarde data uit dit onderzoek zijn toegevoegd aan de data van de ongevalsanalisten van Renault in een meta-analyse. Hieruit is gebleken dat er een groot verschil bestaat tussen het verwachte letsel en de daadwerkelijk geconstateerde letsels. Hierdoor worden de letsels regelmatig onderschat wat uiteindelijk leidt tot onder-triage.

  • Onder-triage: een te laag niveau van zorg inzetten, bijvoorbeeld een slachtoffer met ernstige letsels naar een kliniek vervoeren waar men niet de juiste zorg kan bieden
  • Over-triage: een te hoog niveau van zorg inzetten en te veel behandeling geven aan het slachtoffer

In de praktijk is gebleken dat er herhaaldelijk een onjuist triage plaatsvindt. Een andere constatering is dat in veel gevallen de hulpverlening te veel tijd in beslag nam.

BELANGRIJK! Renault en andere voertuigfabrikanten zullen altijd streven naar een zo veilig mogelijk voertuig, maar ongevallen kunnen zij niet uitsluiten. Daarom komen zij met een belangrijk advies naar de hulpdiensten toe. Zorg dat de red- en bevrijdingstechnieken mee ontwikkelen met de ontwikkelingen van moderne voertuigen en zorg voor up-to-datete voertuiginformatie die bijdraagt aan een betere hulpverlening. Dit geldt ook voor de medische hulpverlening.

 

NEXT
In de volgende nieuwsbrief delen wij meer nieuws over dit congres. Dan is er tevens aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van crashtest en crash-dummies.

Nieuwsgierig? Houd ons in de gaten!