Crash Recovery System database bussen | Moditech.com
donderdag 22 februari 2018
Bekijk onze nieuwsbrief online

Vind ons ook op:      

Crash Recovery System database bussen

Nieuws van Moditech Rescue Solutions BV

In de nieuwsbrief van deze maand besteden wij aandacht aan de verschillende opbouwconfiguraties bij bussen. In overleg met een opdrachtgever wordt gekeken naar functionaliteit van een bus wat kan leiden tot meerdere varianten van hetzelfde type.

De Nederlandse producent VDL bijvoorbeeld, levert aan verschillende vervoermaatschappijen elektrische- en hybride bussen. Deze bussen worden per vervoermaatschappij voorzien van een op maat gemaakte opbouw. Dit leidt dus tot verschillen voor hetzelfde type bus. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om? 

Daarnaast behandelen we in deze nieuwsbrief de SOLBUS. Een bus die door het Nederlandse bedrijf Hymove is omgebouwd naar een brandstofcel voertuig FCV (Fuel Cell Vehicle).

Meer over deze onderwerpen in onze nieuwsbrief van deze maand!

 

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN VAN HETZELFDE TYPE BUS


Afbeeldingen: VDL-Citea-SLFA-Electric 3-assen basismodel 2017-2018

Zo op het eerste oog drie keer dezelfde bus. Of neemt u als hulpverlener toch belangrijke verschillen waar? De verschillen bevinden zich vooral in de carrosserievorm, het aantal deuren en ook niet onbelangrijk, het laadpunt (pantograaf) op het dak waar de bus in de remise wordt aangekoppeld om te worden opgeladen.

Om u als hulpverlener te attenderen op de verschillen, moet u na het opvragen van de bus in het Crash Recovery System, kiezen voor de juiste vervoerder. Ook wanneer u gebruik maakt van kentekenbevraging. Daarnaast kan de bus worden opgezocht in de database via merk, type én vervoerder. In samenwerking met VDL zullen we op korte termijn de kentekens van de verschillende vervoersmaatschappij koppelen aan de juiste versie in het Crash Recovery System.

 
Afbeelding: Bussen gekoppeld aan het laadstation

De rood/witte VDL bus uit bovenstaande afbeelding betreft een bus van vervoersmaatschappij Bravo die in Eindhoven (Nederland) rijdt. Deze zelfde bus rijdt bijvoorbeeld ook op vliegveld Schiphol (Nederland) waarbij het laadpunt zich op een andere positie op het dak bevindt.


Op 15 januari 2018 heeft het Duitse Stadtwerke Osnabrück bekend gemaakt dat VDL Bus & Coach eind 2018 de eerste 13 VDL Citea SLFA Electric zal leveren. Deze elektrisch gelede voertuigen worden ingezet op de eerste volledig elektrische lijn 41 tussen Düstrup en Haste (Bron: nieuwsbrief VDL).

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE HULPVERLENER 
Het veiligstellen van deze bussen na een ongeval is vergelijkbaar met de methoden die wij toepassen bij personenauto’s. LET OP: Belangrijk is om altijd de juiste deactiveringsinformatie te raadplegen in het Crash Recovery System. In veel gevallen wordt de aandrijving uitgeschakeld bij het activeren van een airbag. Er zijn echter steeds vaker uitzonderingen op deze regel! Vanwege het ontbreken van een airbagsysteem in geval van een bus, is de kans groot dat de aandrijving van de bus na een ongeval nog ingeschakeld is. Wees altijd voorzichtig bij het benaderen van het voertuig en raadpleeg de informatie uit het Crash Recovery System om veilig en effectief te kunnen werken!


Deze bussen zijn voorzien van service/noodschakelaars op verschillende posities

 

 

Afbeelding: CRS deactivering stappenplan

 

HYMOVE SOLBUS
SOLBUS is een Poolse producent van bussen en Hymove is een Nederlands bedrijf die de Solcity bus voorziet van een waterstofinstallatie. Deze samenwerking van voertuigproducenten en innovatieve bedrijven die zich richten op het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen komt steeds vaker voor.

Wat betekent dit voor de hulpverlener?
Het ombouwen van voertuigen naar een alternatieve aandrijfvorm is in tijden van aandacht voor het milieu steeds gangbaarder. Steeds vaker is het niet de producent zelf die het voertuig voorziet van een alternatieve aandrijving maar wordt het ombouwen door een andere partij gedaan. Hierdoor wordt het herkennen van de aandrijving moeilijker voor de hulpverlener. Daarnaast wordt de kans steeds groter dat deze voertuigen betrokken raken bij een ongeval of brandsituatie door een toename van deze voertuigen met grote verscheidenheid aan aandrijfvormen op de weg. Als gevolg van intensieve samenwerking met deze bedrijven biedt het Crash Recovery System deze evidente informatie voor de hulpverlener.


Afbeelding: SOLBUS Solcity Fuel Cell (Hymove) 2016-2018

De SOLBUS Solcity Fuel Cell is een elektrisch aangedreven bus. De ingebouwde brandstofcel voorziet de aandrijving van spanning.

Hoe werkt het?
Waterstofgas vanuit de waterstoftank (1) wordt afzonderlijk samengebracht in de brandstofcel (2) met zuurstof. Hierdoor ontstaat er een chemische reactie waarbij er elektrische energie en waterdamp ontstaat. De elektrische energie wordt opgeslagen in het accupakket (3) en gebruikt voor de aandrijving en alle andere elektrische componenten in de bus. Waterdamp is de afvalstof die via de uitlaat de installatie verlaat.

LET OP: Omdat in de brandstofcel (2) beide energievormen aanwezig zijn, is deze met oranje en blauw ingekleurd. Oranje = Hoog voltage. Blauw = Waterstof.


Crash Recovery System afbeelding: SOLBUS Solcity Fuel Cell

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE HULPVERLENER

Opslag van waterstofgas.
Gecomprimeerd onder een druk van 350 Bar.
Geur en kleurloos – zeer brandbaar – bij brand geen vlammen zichtbaar – verstikkingsgevaar.

Lithium Ion Nikkel Mangaan Kobalt Oxide accupakket.
650 Volt.
Het kan 24 duren voordat een batterijbrand helemaal uit is.

 

Brandstofcelmodule heeft een spanning van maximaal 300 Volt.
Na deactiveren behoudt de brandstofcel gedurende 5 minuten zijn restspanning.
Beschadig deze brandstofcel nooit, ook niet na deactiveren.

 

LET OP: Ga er bij brand vanuit dat de gehele bus onder spanning staat. Raak geen enkel deel van de bus aan. Draag altijd alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en onafhankelijke adembescherming. Raadpleeg altijd het Crash Recovery System bij ongevallen en voertuigbrand. Ook bij deze bus adviseert het Crash Recovery System de hulpverlener in de te volgen stappen om dit voertuig veilig te stellen! Know what's inside!

 

KNIPPEN NIEUWE BOLIDE TIJDENS ERIC


Als gevolg van onze unieke contacten met de voertuigfabrikanten, knippen we tijdens de eRIC beurs op vliegveld Twenthe in exclusieve topmodellen met ondersteuning van het Crash Recovery System.

Er zijn nog plekken vrij! Meer informatie vindt u hierInteresse? Geef u op via training@moditech.comLET OP: Per sessie kunnen een beperkt aantal hulpverleners deelnemen.