CNG lijnbus past niet onder viaduct | Moditech.com
dinsdag 18 december 2018
Bekijk onze nieuwsbrief online

Vind ons ook op:      

CNG lijnbus past niet onder viaduct

Nieuws van Moditech Rescue Solutions BV

Zoals beloofd duiken wij deze editie van onze nieuwsbrief in een bijzondere ervaring van brandweer Franeker omtrent een MAN City Lions CNG bus die niet onder het viaduct paste en daarom veel problemen veroorzaakte. Wat zijn de ervaringen van dit korps ter plaatse en hoe zijn zij te werk gegaan?

Daarnaast willen wij u zeer fijne feestdagen wensen en een mooi 2019. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn u in het nieuwe jaar graag weer van dienst!​

 

 

CNG LIJNBUS PAST NIET ONDER VIADUCT

Op de achtergrond een MAN gelede bus met een CNG-aandrijving, die niet onder het viaduct past. Op de voorgrond een aantal van de CNG-tanks en plaatmateriaal van het dak van de bus.

Dit voorval gebeurde enkele weken geleden. Video van de situatie bij aankomst brandweer.

De video geeft een goede indruk wat de hulpverleners ter plaatse aantroffen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Hieronder een korte toelichting van de Bevelvoerder en Officier van dienst, hun overwegingen en plan van aanpak.

BEVELVOERDER:
"
Aanrijdend heb ik vier personen ademlucht laten omhangen. Ter plaatse twee manschappen de opdracht gegeven de omgeving met explosiegevaarmeter te verkennen en twee manschappen vooruitgestuurd op verkenning bij de bus. Geen gewonden of personen in de bus. Situatie was redelijk stabiel. Het aantal CNG-tanks wat aanwezig zou kunnen zijn hebben we opgezocht in het Crash Recovery System. Totaal bleken het 8 CNG-tanks te zijn die ook stonden aangegeven in het CRS."

OFFICIER VAN DIENST:
"We hebben de omgeving bekeken en de doorgaande weg over het viaduct laten afsluiten. De meeste van de afgeslagen CNG-tanks waren voor aankomst van de brandweer al leeg. Van deze tanks waren de veiligheidsventielen afgeslagen. Een CNG-tank lekte via de leiding die was afgescheurd. Deze uitstroom was zo weinig dat dit geen gevaar opleverde, er is ook geen actie ondernomen om het afblazen te versnellen. Deze fles is later al lekkend afgevoerd. Na incidentmeester is het ongeval opgeruimd en heb ik de weg en de weg over het viaduct weer vrijgegeven. De video laat zien dat het incident veel slechter had kunnen aflopen. Er is niet één gastank tot ontbranding gekomen. Daarnaast hadden er ernstig gewonden slachtoffers kunnen vallen door het wegvliegen van de gastanks. Deze zijn over een grote afstand verspreid, er is er zelfs een gastank tot aan de overkant van het water terecht gekomen. Ook is de beschadiging aan een paaltje goed te zien en het spoor van een gastank die over een grote afstand is weggevlogen. Ik hoef niet uit te leggen wat je aantreft als dat paaltje een persoon zou zijn geweest."

KNOW WHAT'S INSIDE - CRASH RECOVERY SYSTEM
Om in zo’n situatie veilig te kunnen optreden heb je naast persoonlijke beschermingsmiddelen en een gevaarexplosiemeter, informatie nodig over het betrokken voertuig. Deze belangrijke informatie heeft de bevelvoerder in het Crash Recovery System op kunnen roepen. Zoals de bevelvoerder aangaf was het in eerste instantie belangrijk te weten om wat voor type gas het gaat, waar de gastanks zijn en hoeveel er zijn geïnstalleerd. Door simpelweg het aantal te tellen in de CRS-afbeelding wordt snel duidelijk of tijdens de verkenning van de omgeving alle gastanks zijn gelokaliseerd.

Na opvragen van het kenteken werd deze belangrijke informatie snel duidelijk.


Ook duidelijk zichtbaar de positie en het aantal gastanks (CRS-afbeelding MAN Lions City CNG)

Door gastanks en/of afsluiters aan te klikken kan de hulpverlener belangrijke informatie over deze componenten oproepen. Zoom in om het aanklikken van deze componenten eenvoudiger te maken. Maakt met twee vingers een spreidende beweging op het scherm om in te zoomen op de afbeelding.


Afbeelding: CRS-afbeelding ingezoomd op de gastanks en veiligheidsventielen.

Duidelijk zichtbaar, aan beide kanten van de tanks zijn veiligheidsventielen aangebracht. De ventielen onderin de afbeelding zijn gekoppeld via het leidingnetwerk. Deze ventielen staan open wanneer de aandrijving is ingeschakeld en voorzien de aandrijving van gas. De ventielen aan de bovenzijde in de afbeelding worden drukregelapparaat genoemd. Deze worden geactiveerd bij oververhitting (brand).

Door de gastanks aan te klikken ontvangt de hulpverlener informatie over de:

  • Inhoud
  • Druk
  • Positie

Het informatieblad geeft informatie over het soort gas en onder welke druk het gas is opgeslagen. In dit geval is het 200 bar. 

LET OP! Voor meer belangrijke veiligheidsinformatie is er een verwijzing naar het veiligheidsventiel.


CRS-informatieblad gastank gecomprimeerd aardgas CNG

Achter het veiligheidsventiel zit de volgende informatie:

  • De positie
  • De verschillende veiligheidsfuncties
  • De informatie wordt ondersteund door afbeeldingen.


CRS-afbeelding veiligheidsventiel

Het informatieblad geeft de verschillende functies van het veiligheidsventiel weer. Dit informatieblad behoort bij de veiligheidsventielen die gekoppeld zijn aan het leidingennetwerk. Door de buttons afb.1 en afb. 2 aan te klikken wordt de informatie versterkt met duidelijke afbeeldingen.


CRS-afbeelding veiligheidsventiel


 


Afbeelding veiligheidsventiel van het betrokken voertuig

Goed zichtbaar zijn de elektromagnetische afsluiter in het rood en de handmatige afsluiter in het geel. De video toont dit ventiel ook waarbij deze afblaast met een lagedruk. Het gas wordt bij een beschadiging van het ventiel en/of leidingen afgeblazen via de doorstroombegrenzer die de druk aanzienlijk reduceert. Dit proces kan eenmaal in werking niet gestopt worden. Vooral in de buitenlucht hoeft dit ook niet. Zoals de Officier van dienst al aangaf was de concentratie zo laag dat deze lekkage geen acuut gevaar opleverde.

De veiligheidsventielen aan de andere zijde van de tank zijn drukregelapparaten. Deze treden in werking boven een temperatuur van 110 graden Celcius. Vanwege de aard van dit incident waren er een aantal van deze regelaars afgebroken waardoor het gas onder zeer hogedruk werd afgeblazen. Dit verklaart de verspreiding van de gastanks.


Een intact drukregelapparaat.


Een gastank waarbij het drukregelapparaat is afgebroken

DEZE NIEUWSBRIEF IS MEDE TOT STAND GEKONEN DOOR:
- Jelle Rodenhuis - Bevelvoerder brandweer Franeker
- Lambert Kesimaat - Officier van dienst brandweer Friesland
- Sander Bosma - brandweer Assen (beeldmateriaal)

 
LEREN VAN ELKAAR
Wil jij een interessante inzet op het gebied van Technische Hulpverlening delen via onze nieuwsbrief, met hulpverleners van over hele wereld? Stuur dan je verhaal (het liefst met foto’s en/of filmpjes) naar marketing@moditech.com